21.02.2020 Третій конкурсний день

Перебіг подій

Номінація: Хімія

Назва конкурсного випробування: Урок

Мета: демонстрація учасником конкурсу педагогічної майстерності.

Формат: проведення уроку в 8–11 класах відповідно до програм «Хімія» для 7–9 класів та 10–11 класів (рівень стандарту).

Сучасний урок хімії повинен забезпечувати засвоєння учнями основ хімічних знань на рівні найновіших досягнень науки, вміння самостійно набувати нових знань, розвивати пізнавальні здібності, формувати світогляд.

Ефективність засвоєння матеріалу залежить від застосування активних методів навчання. Тому сучасний урок має бути спрямований на досягнення компетентностей різного рівня. Під час конкурсного випробування конкурсант повинен показати, як він реалізує наскрізні змістовні лінії на уроках хімії, формує компетентності, потребу в учнів постійногосамовдосконалення, навчає критично мислити, аналізувати, узагальнювати і творчо застосовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Теми уроків було визначено згідно чинних програм «Хімія» для 7 – 9 класів та 10 – 11 класів (рівень стандарту) та розподілено жеребкуванням. Вибір методів, прийомів роботи учасниками конкурсу здійснювався самостійно, з урахуванням власної педагогічної ідеї, яку вони впроваджують в своїй викладацькій діяльності та досвіду роботи.

1. Аношина Віра Юріївна

Тема уроку: Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. (8клас)

2. Бицина Оксана Валеріївна

Тема уроку: Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену. (9 клас)

3. Даниленко Лариса Миколаївна

Тема уроку: Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. (8клас)

4. Лутчак Галина Петрівна

Тема уроку: Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену. (9 клас)

5. Свідунович Людмила Миколаївна

Тема уроку: Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекули насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості. (10 клас)

Фахове журі оцінювало: знання предмета, методичну компетентність, науковість, творчий підхід, спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень, реалізацію наскрізних змістових ліній, результативність та практичну доцільність використаних методів і засобів, професійні якості вчителя.

Журі звернуло увагу на знання учасниками чинних програм і державних стандартів до рівня підготовки здобувачів освіти, вміння правильно визначити і реалізувати технологію сучасного навчального заняття для всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини.

Журі відмітило високий рівень підготовленості всіх учасниць, але найкращим став урок Даниленко Лариси Миколаївни, вчителя хімії Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови № 7 Запорізької міської ради Запорізької області. Члени журі побачили педагогічний стиль, притаманний викладачці, та наголосили на тому, що Лариса Миколаївна під час проведення уроку продемонструвала зразок вчителя, який вичерпно відповідає всім сучасним викликам освітньої системи.

Номінації «Історія»

Конкурсантки мали змогу провести відкриті уроки на базі Запорізького багатопрофільного ліцею № 62 Запорізької міської ради. Напередодні жеребкуванням визначено класи та теми уроків:

8 клас – «Зовнішня політика: у пошуках союзників. Україно-московський договір 1654 р.»,

9 клас – «Національно- визвольний рух в Україні в 60-90 роках ХІХ ст.»;

10 клас – «Голодомор 1932-1933 років».

Всі відкриті уроки проведено на основі компетентністного підходу. Учасниці продемонстрували високий рівень уміння адаптації власної педагогічної ідеї на уроках історії із врахуванням вікових особливостей учнів. Система завдань, розроблені конкурсантками та запропоновані для виконання учням, були компетентністно-орієнтованими й сприяли підвищенню інтересу учнів до вивчення запропонованих тем з історії України.

Всім учасницям удалося створити під час навчання учнів безпечне для них освітнє середовище. Уроки відзначалися наявністю ефективного зворотного зв’язку, доцільністю та оптимальністю добраних методів навчання, доречністю візуалізації навчального матеріалу.

Саме сьогодні визначено переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Історія». Нею стала вчитель Запорізької гімназії № 45 Запорізької міської ради Запорізької області Ганна Дубасова. Однак, хочеться відмітити високий рівень професіоналізму всіх конкурсанток, які є гордістю освітньої спільноти Запорізького краю.

Номінація: «Образотворче мистецтво»

Останній день конкурсних змагань очного туру ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2020» у номінації «Образотворче мистецтво» виявився насиченим на події та емоції, оскільки, саме під час уроку вчитель має можливість продемонструвати свій творчий педагогічний потенціал.

Жеребкування, яке відбулося напередодні, надало можливість конкурсантам підготувати план уроку, завдання та дидактичні засоби, для того, щоб урок образотворчого мистецтва був цікавим, змістовним, сучасним, — таким уроком, від якого учні отримують не тільки знання та навички, а ще й задоволення. У представлених уроках, намагання реалізувати означене завдання відчувалось у фіналістів номінації «Образотворче мистецтво».

Кожен з переглянутих фаховим журі уроків містив цікаві педагогічні прийоми, мистецькі технології, несподівані рішення поточних завдань. Проте, доречність та дієвість педагогічних інновацій виявляється тільки за умови логічної композиції уроку, що створює умови до отримання освітнього результату — виконанню визначених завдань, а відтак, створення ситуації успіху.

Найбільш вдалим, за одностайним рішенням фахового журі, виявився урок образотворчого мистецтва «Фонтан в екстер’єрі», представлений Карнаух Вікторією, учителем образотворчого мистецтва КЗ «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтерна ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради. Неординарне подання інформації про фонтани як архитектурну форму, актуалізація пізнавального інтересу учнів завдяки аналізуванню властивостей та характеристик предмету вивчення, а головне — незвичайне завдання практичної мистецької діяльності на уроці — декорування фонтану, створило освітнє мистецьке середовище справжнього сучасного уроку образотворчого мистецтва.

Оцінюючи кожен з конкурсних уроків журі зосереджувалось на виявленні рівнів володіння дидактичними та фаховими знаннями, змістовної інтеграції, організації самостійної роботи учнів, співпраці учителі та учня.

Результати аналізу переглянутих уроків надали можливість визначити піклування учителів про результат власної педагогічної діяльності, зацікавленість у фахових інноваціях та розвитку шкільного освітнього простору як необхідної умови реалізації професійних педагогічних перспектив.

Номінація «Зарубіжна література»

Метою проведення цього конкурсного випробування є демонстрація учасницями педагогічної майстерності. Уроки проводилися у 9 та 10 класах. Клас та тема уроку визначалися окремо для кожної учасниці жеребкуванням.

Викладачі Мінаєва О.В., Лігун Л.Л., Жифарська Н.Є. репрезентували урок у 9 класі (Оноре де Бальзак (1799–1850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії»), а Єсипова А.О., Олефіренко Л.Л. у 10 класі (Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея». Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману)

Журі оцінювало знання предмета, методичну компетентність, науковість, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізацію наскрізних змістових ліній, результативність та практичну доцільність використаних методів і засобів, професійні якості вчителя.

За кількістю балів учасниці розташувалися у підсумковому протоколі таким чином: Єсипова А.О., Лігун Л.Л., Мінаєва О.В.Олефіренко Л.Л., Жифарська Н.Є.

Номінації «Початкова освіта»

П’ять переможців брали участь у конкурсному випробуванні «Урок». Учасники продемонстрували власну педагогічну майстерність під час проведення інтегрованих уроків у 1-4 класах.

Базовим закладом проведення уроків фінального очного ІІІ обласного туру стала Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «ОСНОВА» Запорізької міської ради Запорізької області (директор Любімова Алла Володимирівна).

Напередодні вчителі початкових класів зустрілися із колегами базового закладу та учнями класів, яким випала честь проводити уроки. У вільному, доброзичливому колі спілкування вони отримали рекомендації, побажання від класоводів. Кейс конкурсного випробування складався із вибору класу, основного предмету та двох предметів інтеграції, яка здійснювалася під час освітнього процесу. Попередньо, для кожного учасника окремо, визначався порядок конкурсу жеребкуванням. Таким чином конкурсанти пройшли тричі процес вибору. Теми конкурсних уроків визначилися відповідно до навчальних програм та календарно-тематичного планування, за яким відбувається освітній процес у класі, у якому проходили конкурсні уроки.

Члени журі оцінювали знання предмета, методичну компетентність, науковість викладу, творчий підхід; вміння: формувати цілісність знань, предметні та ключові компетентності, цінності і ставлення; реалізувати змістові лінії; результативність та практичну доцільність використаних методів і засобів, професійні якості вчителів. Найкращим став урок Сівової Тетяни Олександрівни - вчителя початкових класів Мелітопольської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 24 Мелітопольської міської ради Запорізької області, який відзначився яскравим проявом харизми, єдністю з класом, креативністю; авторським стилем підготовки й ведення уроку, сучасним підходом до його конструювання. Вчитель професійно реалізувала інтегрований підхід та міжпредметні зв’язки; вдало організовала дослідницьку діяльність учнів.

Напрям інноваційності конкурсантів проявився у вмінні адаптувати сучасні методи та технології, наданні їм певної індивідуальності, природності та доцільності.

У результаті хвилюючого проходження учасниками конкурсних випробувань визначено переможців ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» за номінаціями:

Вітаємо, пишаємося нашими вчителями!

Зичимо всім переможцям творчих злетів та радості від перемог, перш за все – над собою! Сподіваємось на успішний виступ наших вчителів на третьому (фінальному) етапі конкурсу!!!

Бажаємо всім освітянам невичерпної творчої енергії, високих професійних досягнень!

Результати оцінювання матеріалів учасників Конкурсу та перебіг подій розміщено на блозі «Педагогічна майстерня освітян Запорізького краю» (http://vrzpoblblog.blogspot.com/).

Оргкомітет

Олена Варецька 0679172786

Олена Тонне 050 456 1883