19.02.2020 Перший конкурсний день

Перебіг подій

19 лютого 2020 року на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР відбулася церемонія урочистого відкриття очного туру обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020».

Учасників Конкурсу привітали та побажали міцного здоров'я, незгасимої енергії, творчої наснаги, нових здобутків і досягнень та яскравих перемог: тимчасово виконувач обов’язки директора Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Захарчук Віктор Миколайович, голова Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Гринь Надія Іванівна, в.о. ректора КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР Казачук Анатолій Васильович, проректор з науково-методичної роботи інституту Варецька Олена Володимирівна.

Фіналістами конкурсу у Запорізькій області визнано по п’ять педагогічних працівників у кожній з номінацій.

СПИСОК ФІНАЛІСТІВ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ

«УЧИТЕЛЬ РОКУ-2020»

Привітання та побажання, позитивні емоції урочистого відкриття сприяли налаштуванню на успішну роботу фіналістів Конкурсу.

У другій половині дня на них чекали різноманітні конкурсні випробування за номінаціями, а саме: методичний практикум, проєкт, майстер-клас, контрольна робота.

На методичному практикумі в номінації «Історія» учасники продемонстрували власну педагогічну майстерність у викладанні історії з погляду багаторакурсності (наявності різних поглядів на події, явища) та багатоперспективності (наявності різних варіантів розвитку подій та процесів). Під час конкурсного випробування учасники змоделювали уроки з таких тем, як: «Військово-політичний виступ Івана Мазепи: причини, передумови, наслідки», «Роль загальноросійського та польського визвольних рухів в історії України», «Автономісти і самостійники: бачення майбутнього України», «Люблінська унія та її наслідки для українського суспільства», «Українське питання напередодні Першої світової війни. Геополітичні плани країн Антанти та Центральних держав щодо українських земель». Усі учасниці продемонстрували високий рівень фахової та методичної компетентності.

Представлені напрацювання уроків були змодельовані на засадах глибинного навчання із застосуванням активних та інтерактивних методів навчання (кейс-стаді, SWOT - аналіз, дискусія, дебати, літаючий плакат тощо). Під час співбесід конкурсантки виявили уміння чіткості та коректності формулювання проблемних питань, структуризації історичного матеріалу та застосування елементів компаративного аналізу.

Напрям розроблення випробування проєкт у номінації «Образотворче мистецтво» визначався жеребкуванням. Серед напрямів:

«Звідки беруться фарби?» ˗ Кострікіна Тетяна;

«Діалог мистецтва минулого з сучасністю» - Вишневська Вікторія;

«Портрет моєї родини» ˗ Савенкова Валерія;

«Джерела народної творчості» ˗ Карнаух Вікторія

«Мистецтво у сучасному соціокультурному середовищі» ˗ Долга Уляна.

Назву, зміст, проблематику завдань та способи діяльності, ресурси, критерії оцінювання результатів проєктної діяльності конкурсанти мали сформулювати самостійно.

Під час оцінювання виступів головна увага членів фахового журі приділялася формуванню логічної структури проєкту та актуальності його змісту. Йдеться про те, наскільки визначена проблематика потребує пошуку шляхів її вирішення й може бути застосована у фаховій діяльності вчителя образотворчого мистецтва. Важливим аспектом оцінювання мав спосіб презентації проєкту: форма подання, дидактичні засоби, візуалізація ключових етапів, мовленнєва комунікація конкурсанта.

Високий рівень підготовленості та мотивації до конкурсного випробування ускладнили завдання визначення найкращого виступу: у кожного з учасників можна визначити здобутки особистісної інтерпретації проектно-презентаційної діяльності. Проте найбільш гармонійними виглядали, за оцінками членів фахового журі, виступи Вікторії Карнаух та Уляни Долгої.

Напрям інноваційності конкурсантів визначився у способі застосування практичної мистецької діяльності учнів як обов’язкової складової пропонованих проектних напрацювань, що є однією з визначальних умов реалізації компетентнісного підходу в сучасному освітньому просторі;

Метою конкурсного випробування проєкт у номінації «Початкова освіта» демонстрація вміння проектувати дослідницько-пошукову діяльність учнів.

Проблеми для проєктів визначило фахове журі, враховуючи актуальність і значущість тем. Серед учасників теми розподілялись з результатами жеребкування. Вид проєкту конкурсанти обирали самостійно.

Над розробленням проектів учасники конкурсу працювали самостійно дві години. Кожний з них мав до 20 хв. на виступ і до 5 хв. на відповіді членів фахового журі. Теми виступів учасників:

- «Чи вміють тварини рахувати?» (Роднова Т.М.);

- «Екопродукти моєї бабусі» (Сівова Т.О.);

- «Чому жаба зелена?» (Чернявська І.В.);

- «Як швидко вивчити таблицю множення?» (Федорчук Ю.П.);

- «Бурштин – застиглі сльози дерев» (Замаєнко О.В.).

Під час оцінювання виступів члени журі звертали увагу на дотримання структури проєкту, доцільність використання методів і засобів, зміст діяльності учасників, очікувані результати, педагогічна цінність практичну значущість проекту.

Найкращим визнано виступ Чернявської І.В., який відзначився оригінальністю та креативністю, вмінням учасниці проєктувати дослідницько-пошукову діяльність учнів, виступу.

Разом з тим, усі фіналісти у власних виступах демонстрували упровадження нових форм і методів навчання, а саме проєктної технології для забезпечення можливості індивідуального розвитку кожної дитини; роботи в парі, в групі.

Під час випробування «Контрольна робота» в номінації «Хімія» учасники мали можливість продемонструвати свої знання з фактичного матеріалу предмету.

Метою контрольної роботи були:

• систематизація і закріплення фахових теоретичних знань по основних розділах курсу;

• придбання знань і практичних навичок в умовах сучасного розвитку шкільної хімічної освіти;

• уміння робити обґрунтовані висновки, формулювати і розв’язувати конкретні приклади.

Найкращий результат показала Бицина Оксана Валеріївна.

Метою конкурсного випробування майстер-клас у номінації «Зарубіжна література» була демонстрація учасницями конкурсу вміння адаптувати власну педагогічну ідею (методи, прийоми роботи) до специфіки навчальних тем та вікових особливостей учнів.

Клас, навчальна тема визначалися окремо для кожної учасниці конкурсу жеребкуванням. Троє конкурсанток працювали над темами 10 класу: разом з Жифарською Н.Є. розглядали твір Вільяма Шекспіра «Гамлет» (Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи); з Олефіренко Л.Л. - пєсу-феєрію Моріса Метерлінка (1862 - 1942) «Синій птах» (Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах»); з Лігун Л.Л. - казку-повість Ернста Теодора Амадея Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» (Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана). Двом учасницям випало провести майстер-класи з тем 11 класу: з Єсиповою А.О. - трагедію Йоганна Вольфґанґа Ґете. «Фауст» (Пошуки сенсу буття й призначення людини) та з Мінаєвою О.В. - оповіданняФранца Кафки «Перевтілення» (Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі).

Вибір методів, прийомів роботи учасниці конкурсу здійснювали самостійно з урахуванням власної педагогічної ідеї. Розмаїття форм і методів вражало своєю різноплановістю. Спробуємо навести деякі з них. Це і використання сервісів classtime для миттєвої перевірки знань, і padlet для спільної роботи у професійній діяльності Олефіренко Л.Л.; сервіс kahoot для створення вікторин, тестів, дидактичних ігор, перевірки знань опрацювали з Жифарською Н.Є.; формували для підсумку уроку «хмаринку слів», попрацювали в групах і індивідуально з Єсиповою А.О.; опрацювали сучасні технології з Лігун Л.Л., як то: едьютейнмент (створювали панбук, побачили філворд, ознайомилися з «методом Діснея»); занурилися у створення кросенсу (і не тільки) з Мінаєвою О.В.

Журі оцінювало доцільність вибору методів та прийомів, майстерність та ефективність їх використання; відповідність продемонстрованих методів та прийомів власній педагогічній ідеї, меті, змісту навчання; дотримання принципів проведення майстер-класу. За кількістю балів учасниці розташувалися у підсумковому протоколі таким чином: Лігун Л.Л., Єсипова А.О., Олефіренко Л.Л., Жифарська Н.Є., Мінаєва О.В.

Попри визначені місця та кількість набраних балів у першому конкурсному випробуванні - усе ще попереду – це тільки СТАРТ!

Бажаємо всім конкурсантам гарного настрою, здоров’я, творчого натхнення, успіхів у подальшій роботі!

Результати оцінювання матеріалів учасників Конкурсу та перебіг подій розміщено на блозі «Педагогічна майстерня освітян Запорізького краю» (http://vrzpoblblog.blogspot.com/).

Оргкомітет

Олена Варецька 069172786

Олена Тонне 050 456 1883