Конференції

INTERNATIONAL INNOVATIVE CENTER

«PERSPEKTIVAPLUS»

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції.

«Актуальні питання сучасної освіти та виховання»

Докладніше

Про підготовку та проведення VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (в Інтернет-режимі)

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції

«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Конференція проводиться разом із нашими вітчизняними партнерами - Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Лабораторією психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» та міжнародними партнерами - ФАТ «НЦПК «OРЛЕУ» Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Північно-Казахській області (Казахстан) та The LEGO Foundation (Королівство Данія).

Сайт конференції: https://ele.zp.ua/conference/

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо взяти участь

у Х (ювілейній) Всеукраїнській науково-практичній конференції

«ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ’Я»

(м. Харків, 23-24 квітня 2020 року)

Мета конференції - висвітлення теоретичних і практичних результатів досліджень щодо проблем вивчення, збереження й

формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді.

Місце проведення конференції - Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, студенти, аспіранти, докторанти, вчителі

закладів загальної середньої освіти.

УВАГА !!! У зв᾿язку з уведенням карантину та можливими посткарантинними заходами конференція буде проведена в заочному форматі. Збірник наукових праць учасники отримають з 20 по 31 жовтня через Нову пошту.

Програма конференції складатися не буде.

Термін подачі матеріалів для участі у конференції подовжено до 01 червня 2020 року.

Напрями роботи конференції:

  • здоров’я людини як медико-біологічна, екологічна, філософська, соціально-економічна, культурологічна та психолого-педагогічна категорія;

  • стан фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я дітей, підлітків та молоді України;

  • валеологія як наука про здоровʼя: сучасний стан та перспективи розвитку;

  • теоретико-методологічні основи педагогіки здоров’я;

  • культура здоровʼя як особистісний феномен;

  • екологічна компетентність як стратегія здоров’язбережувальної поведінки в навколишньому середовищі;

  • сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в закладі освіти;

  • фізичне виховання, ерготерапія, фізична реабілітація та рекреація у відновленні здоров’я;

  • біоетика і проблеми збереження здоров’я людини;

  • психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань (токсикоманія, наркозалежність, алкоголізм, тютюнопаління, інфекції, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІД);

  • здоров’язбережувальні технології;

  • психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя;

  • методика викладання безпеки життєдіяльності, екологічних та валеологічних дисциплін;

  • досвід діяльності шкіл сприяння здоров’ю;

  • профілактика емоційного вигорання представників різних професій;

  • проблеми розвитку голосу та профілактики його порушень у представників голосомовних професій;

  • проблеми спеціальної педагогіки та психології;

  • психолого-педагогічний та реабілітаційний супровід сучасних інклюзивних процесів у закладах освіти.

За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць. Матеріали для опублікування подаються українською мовою.

Вартість публікації складає 50 грн. за одну повну сторінку тексту. Кошти необхідно переказувати на картковий рахунок

5168 7427 0379 8813 ПАТ КБ «Приватбанк».

Прохання окремими файлами (у назві вказати прізвище першого автора) надіслати на

електронну адресу pedconf2020@gmail.com такі матеріали:

  1. Реєстраційну форму учасника конференції (за формою).

  2. Електронний варіант статті.

  3. Скан- чи фотокопію чеку про оплату публікації статті.

Обсяг матеріалів – 3-5 повних сторінок формату А4, кегль – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,0; розмір шрифту - 14;

поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 20 мм; вирівнювання - по ширині. Сторінки не нумеруються. Переноси слів не

допускаються. По тексту використовувати однакові лапки, а саме: «» та апостроф: . При оформленні рукопису у правому куті

першої сторінки ставиться прізвище та ініціали автора (авторів) і повна назва закладу чи установи, нижче посередині рядка –

заголовок статті великими літерами. Фотографії до друку не приймаються. Відповідні посилання на використані джерела - у

квадратних дужках [3, с. 7]. Список використаних джерел наводиться після тексту і має містити не більше 5 джерел. Матеріал для

публікації має бути ретельно перевірений на наявність орфографічних та стилістичних помилок і повністю відредагований.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

Розсилка збірників для заочних учасників конференції буде здійснюватися через службу експрес-доставки «Нова пошта» за

рахунок авторів. Для отримання збірника вкажіть зручне для вас відділення цієї служби.

З електронними версіями збірників наукових праць попередніх конференцій можна ознайомитися на сайті кафедри здоровʼя

людини, реабілітології і спеціальної психології

(http://hnpu.edu.ua/uk/vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferenciya-pedagogika-zdorovya).

Реєстраційна форма учасника

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка здоров’я»

(Харків, 23-24 квітня 2020 року)

Контактний телефон: +38 (093) 845 45 72 Мірошниченко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук

Про педагогічні читання «Національна школа Якова Чепіги»

Шановні колеги!

Нагадуємо, що, відповідно до плану роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, на

15 квітня 2020 року планувалося проведення педагогічних читань «Національна школа Якова Чепіги» (далі - Читання). У зв’язку з карантинними обмеженнями захід буде проведено у форматі інтернет-конференції ЗО квітня 2020 року. Організатори заходу: Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти спільно з Державною науковопедагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України. Метою заходу є відзначення 145-річчя від дня народження видатного педагога Якова Чепіги та вшанування його вагомого внеску в розвиток вітчизняної і світової педагогічної освіти та науки. Запрошуємо зацікавлених осіб до участі у Читаннях. Прийом заявок продовжується до

20 квітня 2020 року (додаток 1). За результатами проведення Читань Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти передбачено підготовку г електронної збірки матеріалів (тез) (додаток 2). Збірка матеріалів буде оприлюднена на сайті МОІППО ЗО квітня 2020 року. Матеріали (тези) виступів необхідно надіслати на адресу кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти МОІППО: pedagogika@moippo.mk.ua до 24 квітня 2020 року (до 5 сторінок друкованого тексту). Учасники Читань мають змогу опублікувати статті, підготовлені відповідно до вимог (додаток 3), у науково-методичному, інформаційноосвітньому журналі «Вересень» (вартість публікації - 40 гривень за одну сторінку). Статті приймаються до 01 червня 2020 року на електронну адресу: veresen@moippo.mk.ua Ознайомитися з педагогічною спадщиною Я. Ф. Чепіги можна за посиланням: http://bit.ly/2HyTVkL

Детальніше

Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект

Відповідно до плану роботи КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 5 грудня 2019 року о 10.00 у приміщенні Запорізького академічного театру молоді /за адресою: вул. Незалежної України, 55-а/ відбулося відкриття ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ», метою якої є об’єднання зусиль учених та практиків різних регіонів і країн щодо осмислення досвіду та визначення перспектив подальшого розвитку інклюзивної освіти в Україні.

У конференції взяли участь Порошенко Марина Анатоліївна, Голова Ради Благодійного фонду Порошенка, Озерова Тетяна Ярославівна, директор Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Казачук Анатолій Васильович, в.о. ректора Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, Гура Тетяна Євгенівна, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, Аксьонова Олена Петрівна, завідувач кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, Здор Олена Василівна, директор Комунального закладу "Дніпрорудненська спеціалізована школа I-III ступенів "Талант"" Василівської районної ради Запорізької області, Яценко Олексій Володимирович, директор Мелітопольськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області.

У другій половині дня учасникам конференції та всім бажаючим було запропоновано взяти участь у майстер-класах.

Фотоальбом Відеосюжет