Електронні сертифікати творчих груп 2021

№ з/п
Cтруктурний підрозділ
Термін проведення
Тема творчої групи
Категорія учасників
Місце проведення (район, назва населеного пункту, повна назва закладу освіти за ІСУО )
Відповідальний (ПІБ співробітника), № телефона
Протокол НМР
Електронний сертифікат /отримати/
1.      
Comments